Arbeidsconflict

Een arbeidsconflict is een ingrijpend gebeuren, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. De werkgever loopt aan tegen hoge kosten en spanning op de werkvloer, etc.
De werknemer ervaart een arbeidsconflict als zeer zenuwslopend met als gevolg dat hij slecht slaapt, zich ziek meldt en spanningen thuis heeft.

Op basis van de Werkwijzer Arbeidsconflicten STECR (=Stichting Expertisecentrum Participatie) verwijst de Arbodienst of bedrijfsarts in het kader van re-integratie vaak door naar de mediator.

Uw mediator heeft de masterclass arbeidsmediation gevolgd bij het opleidingsinstituut Dialoque te Bussum.

Het is van groot belang dat alert wordt gereageerd. Bij een snelle reactie kan een conflict zelfs waardevol zijn, waardoor werkgever en werknemer elkaar beter leren begrijpen. Omdat een mediator neutraal en onafhankelijk is, is hij de aangewezen persoon om het conflict te begeleiden. Hij zal snel in actie komen en met beide partijen gaan praten om te zien of er oplossing is. Een oplossing waar beide partijen goed mee uit de voeten kunnen.

Reïntegratie in het arbeidsproces is zowel voor de werknemer als de werkgever van groot belang. Dit kan zijn (met goede afspraken) terug naar de oude baan, of een andere  -passende- functies binnen het bedrijf, overigens kan dit kan ook een andere werkgever zijn. Overigens is het niet ongebruikelijk dat partijen zich tijdens de mediation door een advocaat laten bijstaan.
Soms echter, is  of  het beëindigen van de arbeidsrelatie onvermijdelijk. Ook dit vergt een zorgvuldige begeleiding, we spreken dan van exit-mediation.

De mediator kan het gehele proces begeleiden, in het belang van werkgever en werknemer.