Erfenis

Een erfenis heeft altijd te maken met het overlijden van een dierbare. Het afwikkelen van een erfenis is voor veel mensen een moeilijke kwestie waar vaak veel verdrietige gevoelens bij horen.
Het verdelen van een erfenis blijkt in de praktijk een bron van conflicten. Vaak moet je intensief overleggen met anderen met wie de relatie van oudsher al stroef verloopt. Als het afwikkelen van een erfenis niet goed gaat, is de kans groot dat het conflict dermate escaleert dat alleen de gang naar de rechter nog uitkomst biedt …..

tenzij …….. de erfgenamen bereid zijn er samen uit te komen met behulp van de mediator. De mediator gaat samen met de erfgenamen zoeken naar een oplossing. De mediator is hiertoe professioneel opgeleid en hij heeft de vaardigheden de communicatie weer vlot te trekken.

Mediation pakt in de praktijk veel beter uit dan de gang naar de rechter, omdat:

  • Partijen zelf baas blijven
  • Partijen samen zoeken naar een oplossing
  • De oplossing meestal snel wordt gerealiseerd
  • Het stukken goedkoper is dan een procedure voeren
  • De uitkomst is een stuk zekerder dan de uitspraak van de rechter (dat is maar afwachten)

Graag help ik u als uw mediator.

alleenlogo nu best kopie