Familiebedrijven

We zijn ervaren met het helpen oplossen van conflicten binnen familiebedrijven.

Bij familiebedrijven kunnen conflicten gecompliceerd zijn. omdat de familieleden vele rollen vervullen. Zo zijn ze familie van elkaar, zakelijke partners, en vaak ook nog aandeelhouders.
Omdat de onderlinge rolverdeling niet altijd duidelijk is en omdat de communicatie vaak moeilijk verloopt -juist vanwege die familierelatie- betekent dit vaak dat de familieleden hun belangen niet goed kunnen verdedigen. Wij helpen u de onderlinge structuren inzichtelijk en hanteerbaar te maken om vervolgens te komen tot duidelijke afspraken, zodat er sprake is van een win-winsituatie.
De familierelatie -is naast het belang van de onderneming- van groot belang voor het voortbestaan van de onderneming.

Wij helpen effectief!