Zakelijk conflict

Hoe vaak gebeurt het niet dat in het zakelijk verkeer conflicten ontstaan?
-conflicten over de uitleg van afspraken tussen de klant en bedrijf
-conflicten over levertijden
-conflicten over garantie, aansprakelijkheid, het niet nakomen van afspraken, en noem maar op …….

We hebben succesvol bemiddeld in conflicten tussen grote instellingen en klanten.

Uit ervaring weten we dat ondernemers nog te snel de reguliere wegen van de rechtsgang bewandelen: advocaten over en weer, deurwaarders, rechters, etc.
Een ding staat vast, de strijd laten beslechten door advocaten is een dure aangelegenheid.
Het inschakelen van een mediator leidt vaak tot een bevredigend resultaat. Het is niet alleen een stuk goedkoper dan een procedure (advocaat en zo), maar veelal is ook de relatie tussen partijen na afloop van het conflict een stuk beter.